Badania po sznurze

Materiały: lupy, kartki, ołówki oraz sznurki długości ok. 10 metrów

Zadanie można przeprowadzić pojedynczo, w parach lub małych zespołach do 4-5 osób. Najważniejszym elementem tego ćwiczenia jest zaciekawienie światem maleńkich stworzeń i roślin, który znajduje się pod naszymi stopami i często nie zdajemy sobie sprawy jak bogate życie się tam toczy. Każda osoba/grupa otrzymuje lupę, kartkę i ołówek do notatek oraz sznurek długości ok. 10 metrów, na którym w równych odległościach zawiązanych jest 5-10 węzłów. Dzieci rozkładają sznurek w linii prostej na ziemi. Zadaniem dzieci jest dokładnie przyjrzeć się ziemi w promieniu około 20 cm od każdego węzła i zanotować obserwacje. Jakie zwierzęta zauważyły, jakie rośliny, czy było tam coś nietypowego, jak wyglądała gleba.

Po obejrzeniu okolic wszystkich węzełków prosimy o dokonanie porównania. Czy okolica któregoś z nich wyróżniała się, a może zmiana nastąpiła od któregoś węzła, co się zmieniło?

badanie po sznurze badania po sznurze