Znajdź wśród drzew swego przyjaciela

Znajdź polankę, rzadki lasek lub park z charakterystycznymi, różnorodnymi gatunkowo drzewami. Wyznacz teren zabawy i wyjaśnij na czym będzie polegała. Podziel uczniów na pary. Jeden z uczniów będzie miał zakryte oczy (można mu je zasłonić opaską lub zaufać, że nie będzie podglądać), drugi ma zaprowadzić go do wybranego drzewa. Uczeń z zakrytymi oczami musi za pomocą pozostałych zmysłów dokładnie poznać, a następnie zapamiętać swoje drzewo. Gdy już to zrobi, kolega odprowadza go na miejsce zbiórki i kilka razy okręca wokół własnej osi, by go zmylić. Zadaniem „ociemniałego” ucznia jest odnalezienie swojego drzewa. Następnie następuje zamiana ról.

drzewo drzewo drzewo drzewo drzewo