Dusza drzewa

dusza drzewa

Materiały:  glina lub gęste błotko, z którego można rzeźbić.

Podziel uczestników na małe zespoły (2-3 osobowe) i poproś, aby każdy zespół znalazł w okolicy drzewo, które wydaje się najbardziej interesujące lub które najbardziej się grupie podoba. Następnie poproś zespoły, aby dokładnie się drzewu przyjrzały i spróbowały sobie wyobrazić, jaki ma ono charakter i jak wyglądałaby duch ich drzewa, czy byłby to duch o twarzy młodej i pięknej, czy starej i pooranej zmarszczkami, czy miałby włosy, wąsy i brodę czy może okulary, czy byłaby to twarz ludzka zwierzęca czy zupełnie abstrakcyjna? Poproś aby każda grupa ulepiła na pniu drzewa taką twarz wykorzystując glinę lub błotko oraz liście, gałązki mech itp. Na koniec poproś każdą grupę aby opowiedziała o duszy swojego drzewa. Ćwiczenie można poprzedzić opowieścią o ludowej symbolice drzew.

dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa dusza drzewa