Dźwiękowa mapa

Przygotuj „płyty CD” z brystolu lub tektury dla każdego uczestnika zabawy, a także ołówki lub kredki, opcjonalnie również papierowe koperty do płyt. Poproś, aby każdy z uczestników znalazł sobie miejsce w terenie, w którym jesteście, niezbyt daleko od grupy, ale też niezbyt blisko innych osób. Zwróć uwagę dzieci na to, że zabawa powiedzie się pod warunkiem, że zachowają przez cały czas jej trwania ciszę. Celem zabawy jest uważne wsłuchanie się w przyrodę i narysowanie na kartce źródła dźwięków, które uda się usłyszeć (ptaki, rzeka, drzewa, żaby itp.). Ważne, aby umieszczać rysunki w odpowiednim miejscu na kartce, tak aby odzwierciedlały kierunki, z których dochodzi dany dźwięk. W ten sposób powstanie dźwiękowa mapa terenu. Na zakończenie dzieci mogą wymyślić tytuł płyty i zaprojektować dla niej okładkę (na papierowej kopercie). Wyjaśnij dzieciom, że „płyty” można „odtworzyć” przykładając je do serca i zamykając oczy.

dźwiękowe mapy dźwiękowa mapa