Ludzik z situ

Materiały: 

Wybierz sie na spacer w poszukiwaniu situ. Sit lubi wilgotne tereny, ale można go też spotkać na łąkach i w lasach. Zerwij piętnaście długich łodyg. Pamiętaj, by nie zrywać żadnych roślin na terenach chronionych.

Weź dziesięć łodyg situ i zwiąż je u nasady sznurkiem długości około 20-30 cm (wystające końcówki sznurka będą służyły jako zawieszka). Następnie chwyć za związane końcówki situ, obróć je do góry nogami i odwijaj każdą łodygę pojedynczo na dół w ten sposób, żeby zakryć wiązanie. W ten sposób powstanie głowa ludzika, z czubka której wystają dwa sznurki (zawieszka).

Teraz zwiąż kolejnym kawałkiem sznurka miejsce poniżej głowy ludzika tak, żeby oddzielić ją od tuło-wia i stowrzyć szyję. Potem zrób ręce – weź pięć pozostałych łodyg situ, przytnij je na odpowiednią długość (około 2/3 długości ludzika lub więcej – będą to jego dwie ręce) i zwiąż końcówki z obu stron sznurkiem. Następnie wsadź tak powstałe ręce w środek tułowia (między łodygi situ) tak, żeby lewa i prawa ręka ludzika były równej długości. Kolejnym sznurkiem zwiąż ludzika w pasie, żeby ręce nie opadały na dół. Wystające na dole łodygi situ to nogi ludzika – trzeba je przyciąć na wybraną długość i zostawić luzem (wtedy ludzik ma spódnicę) lub podzielić na pół i związać dwa powstałe w ten spo-sób pasma na końcu oddzielnymi sznurkami (wtedy ludzik będzie miał spodnie).

Dzięki zawieszce możesz powiesić ludzika w dowolnym miejscu. Po zasuszeniu zmieni kolor na słomkowy.

oprac. i fot. Alicja Łopuszyńska

lalki z situ