Naturalne wzory

Powiedz uczestnikom, aby znaleźli na własnej dłoni trzy łączące się linie papilarne i zaznaczyli je długopisem. Następnie poproś ich, aby spróbowali odnaleźć taki sam wzór w przyrodzie, np. na liściu, gałązce, korze drzewa.