Pamięciowe portrety roślinne

Materiały: notatnik z gładkimi kartkami i ołówek dla każdego dziecka

Zabierz dzieci na spacer, którego celem będzie obserwacja roślin zielnych. Dzieci powinny zabrać ze sobą zeszyt i ołówek. Uwaga! W trakcie spaceru nie zrywamy obserwowanych roślin. Wybierz pierwszą roślinę i poproś dzieci, aby bardzo dokładnie się jej przyjrzały, zwracając uwagę na łodygę, kształt i ustawienie liści, wygląd kwiatu (jego kolor, kształt korony, ilość płatków), wygląd owocu oraz wielkość i pokrój całej rośliny.

Zadaniem dzieci będzie zapamiętanie jak największej liczby szczegółów oraz stworzenie w pamięci portretu rośliny. Następnie poproś, aby dzieci odeszły od rośliny i narysowały ją jak najwierniej w zeszycie. Jeśli nie zapamiętały jakiegoś szczegółu – mogą podejść i znów się przyjrzeć – a potem dokończyć z pamięci rysunek.

Kiedy wszyscy skończą swoje rysunki, kontynuujemy spacer aż do następnej rośliny, którą znów obserwujemy i rysujemy. W ten sam sposób poobserwujcie i narysujcie 5-6 roślin. Ważne jest, aby każda z nich miała przypisany swój numer, który znajdzie się przy rysunku. Po powrocie podziel dzieci na kilkuosobowe grupy i poproś, aby w oparciu o klucze i przewodniki odszukały nazwy narysowanych podczas spaceru roślin.

Kiedy wszystkie grupy skończą zadanie odczytajcie nazwy poznanych roślin, weryfikując ich poprawność. Następnie podsumuj wspólnie z uczniami na co należy zwrócić uwagę przy rozpoznawaniu gatunków. Oprócz cech wyglądu poszczególnych części rośliny, które warto zilustrować schematycznymi rysunkami, zwróć uwagę na warunki środowiska w którym występuje roślina (nasłonecznienie, temperatura, gleba, wilgotność) – podkreśl, że cechy rośliny są odzwierciedleniem warunków jakie panują w jej siedlisku.

pamięciowe portrety roślin