Podążanie za dźwiękiem

Zabawę przeprowadzamy w lesie. Na początku wyjaśnij uczestnikom, że ich zadaniem będzie samodzielne dotarcie do wybranego przez prowadzącego miejsca z zamkniętymi oczami – tylko na podstawie słuchu. Dźwiękiem, za którym mają podążać będzie odgłos uderzania kijem o pień drzewa. Wyjaśnij, że w tej zabawie każdy odpowiada za swoje bezpieczeństwo i nie jest ważny czas dotarcia do celu, ale uważna wędrówka przez las z zamkniętymi oczami. Poproś uczestników, aby oddalili się na pewną odległość w głąb lasu i zamknęli oczy. Kiedy usłyszą uderzenia o pień drzewa - rozpoczynają wędrówkę. Na koniec, stańcie w kręgu i podzielcie się wrażeniami z tego doświadczenia. Można wpływać na poziom trudności ćwiczenia, zmieniając częstotliwość uderzeń, odległość do przejścia czy warunki terenowe. Można również rozpocząć zabawę od ustawienia uczestników w linii, wzdłuż drogi leśnej – wtedy to prowadzący wybiera miejsce w lesie, z którego nadaje sygnał dźwiękowy.

podążanie za dźwiękiem