Ścieżka bosych stóp

Ścieżkę bosych stóp dzieci mogą stworzyć same. W najprostszej wersji rysujemy patykiem na ziemi pas szerokości ok. pół metra i długości 3-4 metrów i dzielimy go na 40-50 cm odcinki. Wypełniamy poszczególne odcinki tym, co znajduje się w okolicy: piaskiem, ziemią, trawą, liśćmi, szyszkami (modrzewiowe są najbardziej miękkie), gałązkami drzew iglastych (np. z jodeł) i liściastych, żwirem lub otoczakami, kasztanami. Dzieci stąpając gołymi stopami po zróżnicowanej powierzchni poznają i różnicują faktury, angażując przy tym zmysł dotyku. Przejście po ścieżce jest też testem na wytrzymałość. Dzieci mogą chodzić po niej również z zawiązanymi oczami i odgadywać po czym w danym momencie idą.

Więcej o ścieżkach bostych stóp w artykule Anny Komorowskiej (Pracownia k) pt. Naturalny plac zabaw, Ścieżka bosych stóp.