Terenowe biuro śledcze

Materiały: 

Podczas rodzinnego/grupowego spaceru w lesie lub leśnej część parku poszukajcie czegoś niepokojącego, dziwnego, zastanawiającego. Czegoś co może stać się początkiem śledztwa: powalone drzewo, znaki wycięte na korze, nielegalne wysypisko czy choćby butelka. Rozpocznijcie oględziny tego podejrzanie wyglądającego miejsca. Wykorzystajcie sprzęt detektywistyczny – lupy i lornetki. Poszukajcie świadków zdarzenia (w zależności od liczby detektywów roz-dzielamy się w różnych kierunkach od badanego miejsca).

Najlepszymi świadkami są drzewa. Niby nieme i nieruchome, ale obserwują wszystko czujnie, od dziesiątek a czasami nawet setek lat. Najpierw trzeba od świadka, czyli drzewa, pobrać odcisk, by porównać z innymi śladami. Odciskiem drzewa będzie rysunek jego odkalkowanej kory. Weź kartkę, przyłóż ją do kory drzewa i za pomocą węgla rysunkowego, miękkiego ołówka lub kredek odkalkuj fakturę. Możesz także pobrać materiał genetyczny w postaci liści i owoców – ale zrób to tak, by nie uszkodzić naszego świadka. Najlepiej zbierając materiał z przestrzeni pod drzewem, tak jak policyjni detektywi zbierają włosy z grzebienia a nie wyrywając je ludziom z głowy :-)

Wykonując te czynności spróbuj rozpoznać do jakiej rodziny należy dane drzewo. Warto „przesłuchać” świadka oglądając go dokładnie. Czy ma jakieś ślady na korze? Połamane gałęzie? Suche gałąz-ki? A może nadgryzione liście? Ślady kół na ziemi wokół drzewa? Być może znajdziemy reliefy, czyli ślady żerowania larw chrząszczy np. kozioroga dębosza.

Kiedy wszystkie materiały i informacje są zebrane należy zwołać zebranie śledczych. Każdy po kolei może opisać swoje spostrzeżenia oraz przedstawić świadka – można opisać świadka np. dąb w średnim wieku ze śladami łysienia. Całość narady i wnioski końcowe są zależne od wyobraźni śledczych. W zależności od badanego zdarzenia rozwiązanie sprawy może być różne np. powalone drzewo może okazać się ofiarą wiatru, który bez trudu dokończył dzieła larw chrząszczy, a świadkowie to potwierdzają (na nich również są widoczne ślady). W przypadku śmiece-nia może okazać się, że zo-staną zaobserwowane ślady wjazdu samochodu, który poza rzuceniem odpadów uszkodził młode drzewka.

oprac. Karolina Kuświk, fot. Marcus Spiske, Unsplash

biuro_sledcze