Ukryty raport

Materiały: wydrukowane z załącznika karteczki z nazwami i wizerunkami gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Podziel grupę na sześć zespołów, każdej osobie z zespołu daj karteczkę z ginącym gatunkiem i odpowiednim oznaczeniem literowym. Uczestnicy będą kurierami przenoszącymi raport na temat ginących gatunków. W czasie spaceru po lesie wydaj w pewnym momencie komendę „ukryć raport!”, uczestnicy muszą szybko schować swoje karteczki wśród drzew tak, by nie było ich widać. Kiedy wszystkie raporty są schowane zbierz grupę i przejdźcie jeszcze około 200 metrów w dowolnym kierunku. Następnie powiedz uczestnikom, że przyszedł czas na odnalezienie zagrożonych gatunków.

Każdy musi znaleźć swój raport i spróbować odszukać też raporty pozostawione przez członków innej grupy. Wygrywa ten zespół, który zgromadzi największą liczbę raportów. Za odnalezienie raportu własnej grupy zespół otrzymuje punkt, za raport innej grupy dwa punkty.

ukryty raport