Wyścig po chustę

Dwie grupy ustawione są w rzędach naprzeciw siebie, w odległości 20 metrów. Na środku, pomiędzy nimi, stoi prowadzący lub jeden z uczestników trzymający w ręku chustkę. W obu grupach powinno być tyle samo osób! Na początku zabawy należy przypisać osobom w obu grupach numerki. Prowadzący wywołuje dowolny numer i wówczas osoby z obu grup, posiadające ten numer biegną do prowadzącego, by zdobyć chustkę. Osoba, której się to uda, powinna wrócić z chustką do swojej grupy, zdobywając w ten sposób punkt. Osoba, która nie zdążyła złapać chustki, może jednak dogonić przeciwnika zanim wróci do on do swojej grupy – jeśli go dotknie, może odebrać chustkę i w ten sposób zdobyć punkt dla swojej drużyny (przeciwnicy nie otrzymują wtedy punktu). W grze można stosować różne strategie np. pozwolić przeciwnikowi złapać chustkę i wtedy go dotknąć, przejmując chustkę i zdobywając punkt. wyścig po chustę wyścig po chustę

Zabawę można zastosować również do utrwalenia poznanych na zajęciach drzew, krzewów lub roślin zielnych. Osobę stojącą na środku i trzymającą chustę zastępujemy wówczas dwoma rzędami ułożonych na ziemi liści, kwiatów lub owoców różnych gatunków (w obu rzędach powinny znaleźć się te same okazy). Następnie, prowadzący wywołuje gatunek drzewa lub krzewu, którego próbka znajduje się w obu zbiorach oraz numerek (w losowej kolejności). „Kolejna roślina to… buk, a numer to trzy!" Osoby z wywołanym numerem biegną do zbioru i starają się jak najszybciej znaleźć – w tym przypadku – okaz buka. Każdy gracz który prawidłowo wybierze, zdobywa dla swojej drużyny 2 punkty, natomiast wybranie złego gatunku rośliny skutkuje odjęciem 2 punktów.

(pomysł na zabawę utrwalająca nazwy gatunków roślin zaczerpnięto z książki Josepha Cornella pt. Sharing nature with children)